Portfolio Category: Statystyka

Badania statystyczne

Zajmujemy się przygotowywaniem planu analiz statystycznych, opracowań i obliczeń statystycznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie. Wszystkie analizy przygotowuje pracownik naukowy ze stopniem doktora, statystyka medycznego. Zobacz ofertę   Projektowanie badania statystycznego obejmuje: Przygotowanie planu analiz statystycznych (SAP) Ustalenie hipotez badawczych Estymacja wielkości próby Obliczenie mocy testu Przygotowanie kwestionariusza/ankiety Tworzenie elektronicznych baz danych pacjentów (eCRF)
Read more

Analiza statystyczna

Świadczymy usługi z dziedziny analizy statystycznej, analizy danych i obliczeń statystycznych. Wykonujemy wszystkie usługi związane ze statystyką danych ilościowych oraz jakościowych. Zapoznaj się z ofertą Analiza statystyczna obejmuje: Wstępna konsultacja Dobór odpowiednich metod i procedur statystycznych Wykonanie analizy statystycznej Sporządzenie kompletnego raportu statystycznego (tabele, wykresy, opis wyników-wszystko gotowe do zamieszczenia w swojej pracy) Raport końcowy…
Read more