O Nas

Czym się zajmujemy?

Statystyka

DARIUSZ ŚWIETLIK BIO-STAT Studio Badań i Analiz Biostatystycznych jest firmą, która zajmuje się dostarczaniem rozwiązań w zakresie analizy danych, analizy statystycznej w szczególności na rynku medycznym.

Opracowania statystyczne są wykonywane przez pracowników naukowych wyższych uczelni medycznych ze stopniem doktora o specjalności informatyka medyczna, biostatystyka, statystyka medycznego.

Gwarantujemy Państwu bardzo wysoki poziom oraz jakość świadczonych usług poparte doświadczeniem z zakresu analizy danych, analizy statystycznej, przeprowadzonych kursów statystycznych i dokumentacji do badań klinicznych w zakresie biostatystyki.

Posiadamy bogaty dorobek naukowy, a w szczególności publikacje w recenzowanych czasopismach polskich i międzynarodowych.

Wykorzystujemy profesjonalny pakiet statystyczny STATISTICA.

 

Wybrane Publikacje

XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego

Retrospektywne, przekrojowe, jednoośrodkowe badanie oceniające stosowanie zaleceń dotyczących leczenia nadciśnienia tętniczego u chorych z przewlekłą chorobą nerek w latach 1996-2011. XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Wrocław, 20-22 czerwca 2013.

XXXI Congress of the Polish Anatomical Society

Czy rodzaj zastosowanej stymulacji stresowej wpływa na liczbę neuronów zawierających interleukinę 1B (IL-1B) w strukturach hipokampa u starzejących się szczurów? Strzelinko, 27th-30th June, 2013.

XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

Czy pielęgniarki są przygotowane do samodzielnego poradnictwa na temat zaleceń dietetycznych stosowanych w prewencji nadciśnienia tętniczego? XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Kraków, 18-20 października 2012.

Akademia Medyczna, 2007

Wiedza studentów V roku pielęgniarstwa nt. rozpowszechniania, klasyfikacji i następstw nadciśnienia tętniczego. Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości. Praca zbior. pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Marka Szczepańskiego, Cycyli Łukaszuk, Jolanty Lewko, Białystok : Akademia Medyczna, 2007.

Wykorzystywane programy badawcze

Statystyka

STATISTICA

Statistica jest uniwersalnym systemem służącym do statystycznej analizy danych, tworzenia wykresów, operowania na bazach danych, wykonywania transformacji danych i tworzenia aplikacji. W skład sytemu wchodzi wszechstronny zestaw zaawansowanych procedur analitycznych, stosowanych w nauce, biznesie, technice oraz zgłębianiu danych.