Publikacje i Analizy Biostatystyczne

Dr Dariusz Świetlik od 2003 roku jest zawodowo związany z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym jako pracownik naukowo-dydaktyczny i statystyk medyczny. Obecnie pełni funkcję Kierownika Wydziałowego Studium Informatyki Medycznej i Biostatystyki Wydziału Lekarskiego GUMed. Jako doświadczony dydaktyk z zakresu biostatystyki oraz informatyki medycznej prowadzi zajęcia dla przyszłych lekarzy oraz doktorantów GUMed.

Dr Dariusz Świetlik oraz pozostali pracownicy DARIUSZ ŚWIETLIK BIO-STAT Studio Badań i Analiz Biostatystycznych specjalizują się w zastosowaniu metod statystycznych, analizy danych, analiz statystycznych w naukach biomedycznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozpraw doktorskich, prac magisterskich i badań klinicznych i naukowych. Wykonaliśmy dotychczas kilkaset projektów, analiz statystycznych i obliczeń statystycznych z zastosowaniem wielu metod statystycznych o różnym poziomie trudności. Z naszych usług korzystały osoby publikujące zarówno w polskich, jak i anglojęzycznych periodykach. Oferujemy pomoc statystyczną w obliczeniach statystycznych.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-18.00.

 

Dr Dariusz Świetlik – lista publikacji łączna wartość IF 14.204, łączna wartość punktacji ministerstwa 314):

2015

64. Tylicki L,  Jakubowska A, Lizakowski S, Świetlik D, Rutkowski B.  Management of renin-angiotensin system blockade in patients with chronic kidney disease under specialist care. Retrospective cross-sectional study. J. Renin-Angioten. Aldoster. Sys. 2015; vol. 16, nr 1, s. 145-152.

2014

63. Dębska-Ślizień A, Małgorzewicz S, Dudziak M, Książek A, Sułowicz W, Grzeszczak W, Stanek-Piotrowska M, Myśliwiec M, Nowaczyk R, Świetlik D, Rutkowski B.Cardiovascular risk in patients undergoing maintenance hemodialysis with Helixone® membrane: a multicenter randomized study. Pol. Arch. Med. Wewn. 2014; vol. 124, nr 11, s. 593-598.

62. Lahmann A, Bobowicz M, Lech P, Orłowski M, Siczewski W, Pawlak M, Świetlik D, Witzling M, Michalik M. Comparison of percentage excess weight loss after laparoscopic sleeve gastrectomy and laparoscopic adjustable gastric banding. Videosurgery 2014; vol. 9, nr 3, s. 351-356.

2013

61. Badowska-Szalewska E, Ludkiewicz B, Sidor-Kaczmarek j, Lietzau G, Spodnik J, Świetlik D,  Domaradzka-Pytel B, Moryś J. Hippocampal interleukin-1β in the juvenile and middle-aged rat: response to chronic forced swim or high-light open-field stress stimulation. Acta Neurobiol. Exp. 2013; vol. 73, nr 3, s. 364-378.

60. Tylicki L, Jakubowska A, Weber E, Lizakowski S, Świetlik D, Rutkowski B. Management of hypertension among nondialysis chronic kidney disease patients in Poland 1996-2011 : retrospective, cross-sectional one center study. Nephrol. Dial. Transplant. 2013; vol. 28.

59. Kotlenga M, Grabowska H, Świetlik D. Evaluate the knowledge of the laws governing the nursing profession in Poland by nurses. Probl. Pielęg. 2013; t. 21, nr 3, s. 290-296.

58. Łapińska M, Gaworska-Krzemińska A, Dominiak K, Milewski M, Zawadzka J, Kretowicz K, Świetlik D. Sense of coherence and stress resistance among midwives as predictors of professional autonomy. Probl. Pielęg. 2013; t. 21, nr 3, s. 306-317.

57. Grabowska H, Grabowski W, Świetlik D, Narkiewicz K. The influence of self-esteem on the scope of the preparation of nurses for the prevention of hypertension. Probl. Pielęg. 2013; t. 21, nr 2, s. 156-163.

56. Gaworska-Krzemińska A, Sowińska K, Kretowicz K, Świetlik D. Observation of working day : nursing assistant as a chance or a threat to nurse’s job autonomy and effectiveness. Wydawnictwo Bernardinum, 2013.

55. Tylicki L, Jakubowska A, Weber E, Lizakowski S, Świetlik D, Rutkowski B. Retrospektywne, przekrojowe, jednoośrodkowe badanie oceniające stosowanie zaleceń dotyczących leczenia nadciśnienia tętniczego u chorych z przewlekłą chorobą nerek w latach 1996-2011. XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Wrocław, 20-22 czerwca 2013.

54. Badowska-Szalewska E, Spodnik J, Świetlik D, Moryś J. Czy rodzaj zastosowanej stymulacji stresowej wpływa na liczbę neuronów zawierających interleukinę 1B (IL-1B) w strukturach hipokampa u starzejących się szczurów? XXXI Congress of the Polish Anatomical Society, [Strzelinko], 27th-30th June, 2013.

53. Grabowska H, Grabowski W, Świetlik D, Narkiewicz K. Nurses’ knowledge on the classification, prevalence and consequences of arterial hypertension. Zdr. Publ. 2013; t. 123, nr 3, s. 210-215.

2012

52. Sowińska K, Kretowicz K, Gaworska-Krzemińska A, Świetlik D. The burnout syndrome and job satisfaction in the opinion of nurses. Probl. Pielęg. 2012; t. 20, nr 3, s. 361-368.

51. Grabowska H, Grabowski W, Grzegorczyk M, Świetlik D, Narkiewicz K. Nurses knowledge about the principles of measuring blood pressure and factors determining its value.  Nadciśnienie Tętnicze 2012; t. 16, nr 3, s. 141-149.

50.  Grabowska H, Grabowski W, Gaworska-Krzemińska A, Świetlik D, Narkiewicz K. Czy pielęgniarki są przygotowane do samodzielnego poradnictwa na temat zaleceń dietetycznych stosowanych w prewencji nadciśnienia tętniczego? XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Kraków, 18-20 października 2012.

49. Grabowska H, Grabowski W, Gaworska-Krzemińska A, Świetlik D, Narkiewicz K. Are nurses prepared for giving advice on the dietary recommendations used in the prevention of arterial hypertension by themselves? Nadciśnienie Tętnicze 2012; t. 16, nr 4, s. 194-203.

48. Badowska-Szalewska E, Ludkiewicz B, Klejbor I, Świetlik D, Moryś J. Brain derived neurotrophic factor (BDNF) containing neurons in the hypothalamic paraventricular and supraoptic nuclei of juvenile and middle-aged rats after chronic stress. Int. J. Dev. Neurosci. 2012; 30, 139–146.

47. Pawlaczyk R, Świetlik D, Lango R, Rogowski J. Off-pump coronary surgery may reduce stroke, respiratory failure, and mortality in octogenarians.  Ann. Thorac. Surg. 2012; 94, 29-37.

2011

46. Kretowicz K, Grzegorczyk M, Gaworska-Krzemińska A, Świetlik D. The sense of coherence and resistance to stress among part-time nursing students doing a bachelor degree. Academic areas of scientific knowledge / ed. D. Czajkowska-Ziobrowska, Poznań : Akademicki Instytut Naukowo-Wydawniczy ALTUS, 2011.

45. Rutkowski B, Dębska-Ślizień A, Małgorzewicz S, Dudziak M, Świetlik D, Nowaczyk R. The evaluation of cardiovascular risk in patients treated by high-flux hemodialysis with Helixone membrane. Nefrol. Dializoter. Pol. 2011; 15, 72-79.

44. Rutkowski B, Dębska-Ślizień A, Małgorzewicz S, Dudziak M, Świetlik D, Nowaczyk R. The comparison of cardiovascular risk in patients treated by hemodiafiltration and low-flux hemodialysis cross-over study. Nefrol. Dializoter. Pol. 2011; 15, 65-71.

43. Rutkowski B, Dębska-Ślizień A, Małgorzewicz S, Dudziak M, Świetlik D, Nowaczyk R. The evaluation of cardiovascular risk in patients treated by high-flux hemodialysis with Helixone membrane, low-flux dialysis with polysulfone membrane and polyamide membrane. Nefrol. Dializoter. Pol. 2011; 15, 3-9.

42. Wolf J, Kanarek J, Świetlik D, Nowak R, Kulas M, Orłowska-Kunikowska E, Narkiewicz K. Applicability of Berlin Questionnaire for obstructive sleep apnea diagnosis in hypertensive patients with type 2 diabetes. J. Hypertens. 2011; vol. 29, e-suppl., s. e230.

2010

41. Kusiak A, Kochańska B, Limon J, Żółtowska A, Zedler E, Świetlik D, Kowalska-Skabara J. Buffering capacity and caries prevalence in Turner’s syndrome. Dent. Forum 2010; 38, 21-25.

40. Grabowska H, Grabowski W, Grzegorczyk M, Dmowska A, Gaworska-Krzemińska A, Świetlik D, Narkiewicz K. The knowledge of community nurses on the subject of classification of blood pressure and complications of high blood pressure. Pielęgniarstwo XXI wieku 2010, 1/2, 51-55.

39. Grabowska H, Świetlik D, Narkiewicz K. Wybrane zasady pomiaru ciśnienia tętniczego w opinii pielęgniarek. Nadciśnienie Tętnicze 2010;  14, 287.

38. Dietary guidelines used in prevention of arterial hypertension according to primary health care nurses. Grabowska H, Grabowski W, Grzegorczyk M, Gaworska-Krzemińska A, Świetlik D, Narkiewicz K. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2010; 12, 171-175.

37. Małgorzewicz S, Lichodziejewska-Niemierko M, Aleksandrowicz-Wrona E, Świetlik D, Rutkowski B, Łysiak-Szydłowska W. Adipokines, endothelial dysfunction and nutritional status in peritoneal dialysis patients. Scand. J. Urol. Nephrol. 2010;  44, 445-451.

2009

36. Grabowska H, Grabowski W, Gaworska-Krzemińska A, Grzegorczyk M, Świetlik D, Narkiewicz K. Primary health care nurses’ knowledge about alcohol use with respect to its impact on blood pressure and the risk of developing arterial hypertension. Zdr. Publ. 2009; 119, 283-287.

35. Grabowska H, Grabowski W, Gaworska-Krzemińska A, Grzegorczyk M, Świetlik D, Narkiewicz K. The influence a community nursing course has on the selected knowledge of nurses with regard to rules for measuring blood pressure. Probl. Pielęg. 2009; 17, 199-204.

34. Grabowska H, Grabowski W, Grzegorczyk M, Świetlik D, Narkiewicz K. Wpływ kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego na znajomość wybranych zasad pomiaru ciśnienia tętniczego krwi w grupie pielęgniarek. Probl. Med. Rodz. 2009; 11, 46.

33. Grabowska H, Grabowski W, Gaworska-Krzemińska A, Grzegorczyk M, Świetlik D, Narkiewicz K. The knowledge of nurses working in GP surgeries on the subject of alcohol use and its effects on blood pressure and the risk of the development of high blood pressure. Probl. Hig. Epidemiol. 2009;  90, 12-13.

32. Grabowska H, Grabowski W, Gaworska-Krzemińska A, Grzegorczyk M, Świetlik D, Narkiewicz K. The knowledge of community nurses on the subject of classifications of blood pressure and high blood pressure results. Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Europejski wymiar kształcenia i praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych, Lublin, 15-17.10.2009.

31. Grabowska H, Grabowski W, Gaworska-Krzemińska A, Grzegorczyk M, Świetlik D, Narkiewicz K. Basic health care knowledge of nurses about the effect of physical activity and body mass on blood pressure values and ways of recongnizing obesity. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2009; 11, 322-325.

30. Grabowska H, Narkiewicz K, Grabowski W, , Grzegorczyk M, Świetlik D. What nurses with a bachelor of nursing degree know about the effects of alcohol on blood pressure and risk of arterial hypertension. Ann. Acad. Med. Stetin. 2009; 55,  80-85.

29. Grabowska H, Narkiewicz K, Grabowski W, Grzegorczyk M, Gaworska-Krzemińska A, Świetlik D. What nurses with a bachelor of nursing degree know about the classification of arterial blood pressure and sequellae of arterial hypertension. Ann. Acad. Med. Stetin. 2009;  55, 111-117.

2008

28. Grabowska H, Narkiewicz K, Grabowski W, Krajewska M, Grzegorczyk M, Gaworska-Krzemińska A, Świetlik D. Factors influencing precise (indirect) clinical measurements of blood pressure according to bachelor students of nursing. Społeczne i środowiskowe zagrożenia zdrowia i dobrostanu / praca zbior. pod red. Hanny Karakuły, Lublin : NeuroCentrum, 2008.

27. Grabowska H, Narkiewicz K, Grabowski W, Krajewska M, Grzegorczyk M, Gaworska-Krzemińska A, Świetlik D. Assessment of body mass and its effect on blood pressure values according to nurses with a Bachelor of Nursing degree. Probl. Pielęg. 2008; 16, 331-338.

26. Grabowska H, Narkiewicz K, Grabowski W, Świetlik D. Ocena masy ciała oraz jej wpływ na wartość ciśnienia tętniczego krwi w opinii licencjatów pielęgniarstwa. Nadciśnienie Tętnicze 2008; t. 12, supl. D.

25. Grabowska H, Narkiewicz K, Grabowski W, Świetlik D, Krajewska M. Dietary guidelines used in prevention of high blood pressure in option of nurses with a bachelor of nursing degree. Choroby przewlekłe : wybrane zagadnienia / praca zbior. pod red. Anny Abramczyk, Bernarda Panaszka, Wrocław : A&A OPTIMED, 2008.

24. Grabowska H, Narkiewicz K, Grabowski W, Gaworska-Krzemińska A, Grzegorczyk M, Świetlik D. The knowledge of nurses with a bachelor of nursing degree, on the subject of chosen rules for measuring blood pressure. Choroby przewlekłe : wybrane zagadnienia / praca zbior. pod red. Anny Abramczyk, Bernarda Panaszka, Wrocław : A&A OPTIMED, 2008.

2007

23. Świetlik D, Bandurski T, Masiuk M. n application of artificial neural networks in breast cancer recognition using scintimammography. Współcz. Onkol. 2007; 11, 385-389.

22. Świetlik D, Kłosiński C. Using artificial neural Networks to predict follow-up visits (number of corrections). Acta Fac. Med. Naiss. 2007; 3-

21. Kłosiński C, Świetlik D. Analysis of patient’s adaptation to new complete dentures. As Stomatol. 2007; 5, 41-43.

20 Kłosińska D, Świetlik D, Kłosiński C. Analysis of selected parameters in toss qualified patients treated because of lip cancer in the OMS (Oral and Maxillofacial Surgery) in 2003-2005. As Stomatol. 2007; 5, 26-28.

19. Kłosiński C, Lasecka A, Świetlik D. Bridges made of composites reinforced with glass fibre, anchored on abutment teeth with crown inlays : selected cases. Acta Fac. Med. Naiss. 2007; 24, 53-58.

18. Grabowska H, Narkiewicz K, Grabowski W, Krajewska M, Gaworska-Krzemińska A, Świetlik D. Wiedza studentów V roku pielęgniarstwa nt. rozpowszechniania, klasyfikacji i następstw nadciśnienia tętniczego. Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości. T. 1 / Praca zbior. pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Marka Szczepańskiego, Cycyli Łukaszuk, Jolanty Lewko, Białystok : Akademia Medyczna, 2007.

17. Grabowska H, Narkiewicz K, Grabowski W, Krajewska M, Grzegorczyk M, Gaworska-Krzemińska A, Świetlik D. Spożywanie alkoholu a ciśnienie tętnicze krwi w opinii pielęgniarek. Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości. T. 1 / Praca zbior. pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Marka Szczepańskiego, Cycyli Łukaszuk, Jolanty Lewko, Białystok: Akademia Medyczna, 2007.

16. Grabowska H, Narkiewicz K, Grabowski W, Gaworska-Krzemińska A, Krajewska M, Świetlik D. Dieta a prewencja pierwotna nadciśnienia tętniczego w opinii pielęgniarek. Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości. T. 2 / Praca zbior. pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Marka Szczepańskiego, Cycyli Łukaszuk, Jolanty Lewko, Białystok: Akademia Medyczna, 2007.

15. Grabowska H, Narkiewicz K, Grabowski W, Krajewska M, Gaworska-Krzemińska A, Świetlik D. The knowledge of 5th year nursing students about the spread , classification and effects of high blood pressure. Probl. Hig. Epidemiol. 2007, t. 88, supl., s. 12.

14. Grabowska H, Narkiewicz K, Grabowski W, Krajewska M, Grzegorczyk M, Gaworska-Krzemińska A, Świetlik D. Use of alcohol and blood pressure : according to nurses. Probl. Hig. Epidemiol. 2007, t. 88, supl., s. 10.

13. Grabowska H, Narkiewicz K, Grabowski W, Krajewska M, Grzegorczyk M, Gaworska-Krzemińska A, Świetlik D. Diet and primary prevention of high blood pressure : according to nurses. Probl. Hig. Epidemiol. 2007, t. 88, supl., s. 13.

12. Grabowska H, Narkiewicz K, Chrostowska M, Szczęch R, Dubiela-Dąbrowska A, Kucharska W, Grabowski W, Świetlik D. Nurses knowledge of ways of measuring body mass and its affect on blood pressure in adults. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska. Sect. D Med. 2007; 62, 392-395.

11. Żuralska R, Gaworska-Krzemińska A, Kowalkiewicz-Hussein E, Gołębiewska R, Świetlik D. Styl żywienia młodzieży szkolnej. Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości. T. 1 / Praca zbior. pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Marka Szczepańskiego, Cycyli Łukaszuk, Jolanty Lewko, Białystok : Akademia Medyczna, 2007.

10. Żuralska R, Gaworska-Krzemińska A, Kowalkiewicz-Hussein E, Gołębiewska R, Świetlik D. Młodzież a substancje psychoaktywne. Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości. T. 1 / Praca zbior. pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Marka Szczepańskiego, Cycyli Łukaszuk, Jolanty Lewko, Białystok : Akademia Medyczna, 2007.

9. Żuralska R, Gaworska-Krzemińska A, Kowalkiewicz-Hussein E, Gołębiewska R, Świetlik D. Style of youth’s nourishment at school. Probl. Hig. Epidemiol. 2007, 88, 34.

8. Żuralska R, Gaworska-Krzemińska A, Kowalkiewicz-Hussein E, Gołębiewska R, Świetlik D. Psychoactive substances and school students. Probl. Hig. Epidemiol. 2007, 88, 36.

7. Żuralska R, Gaworska-Krzemińska A, Gołębiewska R, Kowalkiewicz-Hussein E, Świetlik D, Bandurski T. Assessment of the level knowledge of school students about health and illness. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska. Sect. D Med. 2007;  62, 337-339.

6. Żuralska R, Gaworska-Krzemińska A, Bandurski T, Świetlik D. Smoking tobacco among students aged 17-19 in an upper secondary school in Gdańsk, Poland. Acta Fac. Med. Naiss. 2007; 24, 27-32.

2006

5. Lass P, Bandurski T, Świetlik D Tomczak H, Wengler L. Student’s plagiarism : a challenge for paramedic educators. Nucl. Med. Rev. 2006; 9, 89-91.

2005

4. Świetlik D, Bandurski T, Lass P, Masiuk M. The influence of different SPECT reconstruction algorithms on cardiac ischemia detection with the use of artificial neural networks. Probl. Med. Nukl. 2005; 19, 105-118.
3. Masiuk M, Krzemiński M, Świetlik D. Registering the procedure of scintigraphy research of animals in nuclear medicine. Współcz. Onkol. 2005; 9, 322-326.
2. Lass P, Świetlik D, Kaniuka S. rCBF brain spect : advances in technique and clinical applications. Congress of Nuclear Medicine Serbia and Montenegro, Zlatibor, 7-10 September, 2005 : proceeding book.

2004

1. Świetlik D, Bandurski T, Lass P. Artificial neural networks in nuclear medicine. Nucl. Med. Rev. 2004; 7, 58-67.