Usługi dodatkowe

Świadczymy wiele usług dodatkowych związanych z analizą danych, biostatystyką, które ułatwią pracę każdemu, kto zajmuje się analizą. Poniżej znajdziesz dokładną ofertę

Usługi dodatkowe

  • Wpisywanie danych do komputera (tworzenie bazy danych)
  • Porządkowanie dostarczonej przez klienta bazy danych
  • Wykonanie ekspertyz naukowych z zakresu nauk medycznych dotyczących wykorzystanych metod i procedur statystycznych oraz narzędzi sztucznej inteligencji
  • Wykonanie raportu statystycznego na podstawie dostarczonej analizy statystycznej
  • Sprawdzenie poprawności dostarczonych przez klienta analiz statystycznych
  • Poprawa wykonanych analiz statystycznych dostarczonych przez klienta
  • Przygotowanie prezentacji multimedialnej na podstawie wykonanych przez nas lub dostarczonych przez klienta obliczeń statystycznych
  • Zlecenia ekspresowe (24 h lub 48 h)
  • Interpretacja wyników badań klinicznych analiz statystycznych pod kątem wykorzystania marketingowego

 

Comments are closed.