Badania statystyczne

Zajmujemy się przygotowywaniem planu analiz statystycznych, opracowań i obliczeń statystycznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie. Wszystkie analizy przygotowuje pracownik naukowy ze stopniem doktora, statystyka medycznego. Zobacz ofertę

 

Projektowanie badania statystycznego obejmuje:

  • Przygotowanie planu analiz statystycznych (SAP)
  • Ustalenie hipotez badawczych
  • Estymacja wielkości próby
  • Obliczenie mocy testu
  • Przygotowanie kwestionariusza/ankiety
  • Tworzenie elektronicznych baz danych pacjentów (eCRF)

Comments are closed.